Lina Rosli Diterbitkan 6 November 2020

Belanjawan 2021: Skim Rent-To-Own Untuk 5000 Rumah PR1MA

Belanjawan 2021: Skim Rent-To-Own Untuk 5000 Rumah PR1MA

Seiiring dengan misi untuk menyediakan kesejahteraan dan keselesaan rakyat, kerajaan hadir dengan kerjasama institusi terpilih menampilkan inisiatif untuk Skim Rent-To-Own.

Program ini dilaksanakan sehingga tahun 2022 yang melibatkan 5,000 buah rumah PR1MA. Melaluinya, pembeli rumah pertama boleh mendapatkan rumah menerusi sewa terlebih dahulu sebelum meneruskan pembelian untuk pemilikan rumah.