Rentetan kebenaran makan di kedai untuk individu yang telah lengkap vaksin dua dos di negeri-negeri Fasa 1 Dan Fasa 2,