Carian
Demi Melindungi Komuniti: AL Pine Terajui Usaha Pencegahan Banjir dengan Pemeriksaan Sistem Saliran Komprehensif
December 6, 2023 IrfanNaufal

Kapsyen: Yang Berhormat Puan Marina binti Ibrahim bersama AL Pine semasa lawatan tapak di Jalan Skudai.

Johor Bahru, 6 Disember – Sebagai tindak balas terhadap isu banjir baru-baru ini, syarikat AL Pine Utility Services Sdn. Bhd. telah melancarkan inisiatif Banjir CSR di Johor dengan memfokuskan kepada pemeriksaan sistem saliran air hujan di kawasan yang terjejas.  Inisiatif ini adalah salah satu komitmen syarikat dalam usaha untuk membantu komuniti setempat dan dalam usaha memulihara alam sekitar. Sejak penubuhannya pada tahun 2007, AL Pine telah menerajui kerja-kerja pemeriksaan utiliti bawah tanah dan berkembang menjadi satu nama yang bersinonim dengan inovasi.

Inisiatif CSR Banjir AL Pine menyasarkan untuk bekerjasama dengan badan-badan kerajaan bagi mengurangkan kerugian akibat peningkatan kejadian banjir tempatan. Selari dengan inisiatif untuk menangani dan mencegah isu banjir, Yang Berhormat Puan Marina binti Ibrahim dari DUN Skudai bersama pihak AL Pine telah melawat ke kawasan-kawasan yang sering terjejas banjir. Usaha ini menekankan kepentingan pendekatan proaktif dalam menangani dan mencegah isu banjir di wilayah tersebut.  Dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk pemeriksaan sistem perparitan yang komprehensif, AL Pine berazam untuk menyumbang secara aktif kepada masyarakat melalui pemeriksaan berkala ini.

“Iltizam untuk memulakan Inisiatif CSR Banjir terhasil daripada komitmen ikhlas kami untuk membantu rakyat Malaysia yang mengharungi kesusahan akibat kejadian banjir yang lalu. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, AL Pine enggan berpeluk tubuh, lebih-lebih lagi apabila kami memiliki keupayaan untuk memeriksa, menyelenggara dan memastikan kecekapan sistem perparitan secara aktif, yang khususnya penting semasa musim hujan lebat. Kami berdedikasi untuk memupuk persekitaran yang lebih berdaya tahan untuk rakyat Johor,” kata Pengasas AL Pine, Mohamad Shahriq Abdullah.

Inisiatif ini bertujuan menetapkan piawaian untuk Johor dengan mewujudkan sistem perparitan yang boleh dicontohi, yang setanding dengan piawaian infrastruktur peringkat antarabangsa yang terbaik. Garis masa untuk pelaksanaan inisiatif ini dijangka meliputi enam bulan, yang dibahagikan kepada beberapa fasa: lawatan tapak, pemeriksaan, laporan berdasarkan pemeriksaan saluran paip, dan fasa pembersihan sistem parit serta pemulihan langkah kesiapsiagaan. Pada masa ini, AL Pine sedang giat terlibat dalam peringkat awal lawatan tapak bagi mewujudkan asas untuk pelaksanaan yang teliti dan menyeluruh.

Impak inisiatif ini akan diukur dengan memerhati sama ada insiden banjir semasa musim hujan telah berkurangan, sekaligus menjamin petunjuk kejayaan yang jelas. Menerusi inisiatif ini, AL Pine berhasrat mempamerkan dedikasi syarikat melalui komitmennya untuk menyampaikan nilai yang melangkaui perkhidmatan teras. AL Pine komited untuk mencipta masa depan di mana pemeriksaan infrastruktur berjalan seiring dengan impak kepada masyarakat.

Ditubuhkan dengan pemeriksaan paip sebagai terasnya, AL Pine telah menjadi peneraju dalam pemeriksaan, penyelenggaraan dan pemulihan infrastruktur. Hari ini, skop perkhidmatannya telah berkembang menjadi pelbagai jenis perkhidmatan, termasuk pemeriksaan paip, pembersihan, rehabilitasi paip longkang, boreskop, dron udara, pemetaan utiliti bawah tanah, kualiti udara dalaman (IAQ), dan penyelesaian Pemanasan, Pengudaraan, dan Penyamanan Udara (HVAC). Ini menunjukkan komitmen AL Pine dalam memimpin industri dengan memastikan kejelasan, koherensi, dan alirannya selarak dengan logik dalam operasinya.

Sebagai entiti korporat yang bertanggungjawab, AL Pine komited untuk memberikan impak positif kepada alam sekitar dan masyarakat, mengukuhkan peranannya sebagai pemimpin dalam pemeriksaan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://al-pine-inspections.com/

Komen