Carian
Menilik Faedah Menulis Memoar 
February 19, 2024 Arifin

Seseorang bila diminta menulis, mungkin mengalami kesulitan tertentu. Apa pasal? Dapat dikarenakan belum terbiasa, bahan terkait tulisan yang kurang, dan sebagainya. Maka cobalah untuk menuliskan dari yang dekat, yakni pengalaman hidup.

Pernah mendengar istilah memoar? Secara definisi, memoar merupakan kenang-kenangan sejarah atau catatan peristiwa masa lampau menyerupai autobiografi yang ditulis dengan menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas peristiwa yang dialami dan tentang tokoh yang berhubungan dengannya. Memoar juga diartikan sebagai catatan atau rekaman tentang pengalaman hidup seseorang.

Teramat mungkin ketika diungkap ‘memoar’ yang terbayang adalah para tokoh terkenal. Namun, sebenarnya siapa pun boleh-boleh saja menuliskan memoar. Seperti di Tajria yangmerupakan platform perkongsian ramai, dimana pelbagai artikel menarik dikongsikan berbentuk informasi, tutorial, pengalaman hidup, dan sebagainya. Maka silakan mencicil memoar dengan mewartakan pengalaman hidup Anda.

Lantas, apa faedah membuat memoar? Memoar dapat menjadi wahana untuk lebih mengenal diri sendiri. Bagaimana memiliki kenangan terhadap apa yang dialami, menuangkan pendapat, kesan, tanggapan, serta sebagai catatan tentang pengalaman hidup.

Mengenal diri sendiri amat berarti, bermakna, berfaedah. Perihal mengenal diri sendiri, perlu dilakukan terus-menerus. Dengan pengenalan diri, maka semoga dapat memaknai, mencerna, apa yang dialami di masa lampau, yang dilakukan di masa kini, serta menata masa mendatang.

Menulis memoar juga merupakan healing. Apa yang menjadi unek-unek, keresahan, harapan, dapat dicurahkan pada memoar.

Dengan menuliskan memoar, seseorang juga dapat menyelami lebih dalam pikiran dan perasaannya. Jawaban akan keresahan, harapan, bisa jadi menemui titik terangnya pada termin waktu kemudian. Dengan adanya memoar, maka dapat dilacak benang merah peristiwa tersebut.

Komen