Tag:

Terkini
1 Konten
Siri 000 Uncategorized

Isu Penipuan Atas Talian Semakin Berleluasa

Internet merupakan sebuah jaringan yang mudah diakses oleh generasi pada masa kini selari dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kita sering menggunakan Internet bagi pelbagai tujuan yang memudahkan pelbagai tujuan hidup seperti hubungi yang tersayang, melakukan urusan jual beli dan lain-lain lagi. Sudah tentu, perkara ini tidak menghalang penipu atas talian (scammers) untuk memandang pelantar […]